Έχουμε κουλτούρα συνεργασίας

Ο Σπύρος Βούγιας παραχώρησε συνέντευξη στην τηλεόραση του Alpha και στην δημοσιογράφο Λώρα Ιωάννου, όπου υπογράμμισε τα εξής:

“Η Θεσσαλονίκη έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κεντρικής πολιτικής σκηνής και απειλείται από συστήματα εξουσίας.

Εμείς θα συνεχίσουμε τις καλές πρακτικές της προηγούμενης διοίκησης και θα διαμορφώσουμε μια ατζέντα πόλης .

Έχουμε κουλτούρα συνεργασίας και εάν τεθεί το σωστό ερώτημα για το ποιος είναι ο καταλληλότερος δήμαρχος θα είμαστε στον δεύτερο γύρο.

Ολόκληρη την συνέντευξη μπορείτε να την δείτε εδώ:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.alphatv.gr%2Fnews%2Fekloges%2Farticle%2F19494%2Fi%2F%3Ffbclid%3DIwAR0aJNe4RA70CrlNE9bdiiO4LcPhELEbDGw1oN8BLI4o9oX1ZTndDXFamPo&h=AT2p6UxTkGTT6iS7si_72eNz3T-IcUKUL2yPgqwnTx5e4-PJZMbOVbfWV5aaEhnBrkPjz78DXuU20ps4L8bjQJzTWRRRlLw40Rbu2WrZxXN_eIMoUaaLlmlu3mLdkjmMmQTnNYOEKDRL9XI-mD6tf3XyKNr0xj7wT2QCg7z1Ei2gxsbiY-pgotT8oUDM7jzpDBzxmPkWHcUyuWYx53IUVlKrkuLpbvYvEdqiuB2O2ZyGMtKhYjyDmyCg-EoXcsB-eHL-hzTCnLTmfY6DEDt1e-bfzYsR0p1IsBcLEw7cUVEf4hO0o949HyYrxDP8i0Z3XceY3jUZqEUrVkXHGO43FAOgQTz70lSlfTXkVamU0Moy-4kn2bGdhe5nPJZXplf_93X-sfJEDFGENp-nZbJziyYs04IPL8P_JDiWYXA23Aa9DtTb8NuJZqbRcMQ1qDnn5B8cOPq1SMut9TMx4vAEZd3cYZDfLfZiys76g97lr0HI7JQNNjm48zB9QAiu6-AYhTnjuPUcXdRTCQkRHN-XJBMsbZrv0BAiPISzEdNyYXraV2r8CqsTNXLfJuyt9E20R8Ra5Z1so8bc0BsWyXtKXUBAgBTEoXYxNnlwGJUu-opguEa_0wZ7zt2JD6-uYWIG