ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2019: ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ

Καθαριότητα, συγκοινωνίες, ασφάλεια, κυκλοφοριακό, υποδομές

ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ

Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σπύρος Βούγιας | ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη - λογότυπο