ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2019: ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ

Επίσκεψη Βούγια στο Α.Π.Θ.: Nα συνεχιστούν και να διευρυνθούν οι συνέργειες με τον Δήμο

Το Α.Π.Θ. συμβάλλει ήδη και συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του δήμου, όπως είναι η διπλωματία των πόλεων, οι κοινωνικές εκδηλώσεις, η πορεία μνήμης, διάφορες συμβουλευτικές επιτροπές, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου.

Σε φιλικό κλίμα διαπιστώθηκε η καλή συνεργασία μεταξύ Δήμου και Α.Π.Θ., ειδικά σε διοικητικό επίπεδο και λιγότερο μεταξύ των υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Σπύρος Βούγιας στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Ο πρύτανης του Α.Π.Θ., καθηγητής, Περικλής Μήτκας, τόνισε ότι ενώ από την πλευρά του δήμου χρεώνονται υψηλά δημοτικά τέλη (700,000 € τον χρόνο) υπάρχουν καθυστερήσεις σε υπεσχημένες ανταποδοτικές παρεμβάσεις όπως πράσινο, ασφαλτόστρωση, στάθμευση και κυρίως ηλεκτροφωτισμός (υπάρχει εγκεκριμένο πρόγραμμα).

Επίσης επεσήμανε την ανάγκη συνεργασίας του Α.Π.Θ. με τη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Εταιρεία για κοινές προτάσεις προγραμμάτων, όπως και η συστηματική πρακτική άσκηση φοιτητών στις υπηρεσίες του δήμου.Η συμβολή άλλωστε του πανεπιστημίου στην οικονομία της πόλης ανέρχεται σε πάνω από 100 εκατομμύρια € το μήνα.

Ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Σπύρος Βούγιας δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις καλές πρακτικές της διοίκησης Μπουτάρη και την επαφή και συνεργασία με το Α.Π.Θ., όπως είναι η ετήσια εκδήλωση κάθε Οκτώβριο στην Πλατεία Αριστοτέλους (ΤΟ ΑΠΘ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ) και οι «ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ» στη διάρκεια της φοιτητική εβδομάδας. «Υπάρχει βούληση οι συνέργειες με τον Δήμο να συνεχιστούν και να διευρυνθούν ακόμη περισσότερο».

Τέλος, συζητήθηκε το θέμα της ασφάλειας στους πανεπιστημιακούς χώρους -παράλληλα με τη μείωση της παραβατικότητας, η οποία κατά κύριο λόγο «εισάγεται» από άλλες περιοχές της πόλης- που θα ενισχύσει την προσπάθεια ένταξης του campus του Α.Π.Θ. στον πολεοδομικό ιστό, με τη δημιουργία μιας ενιαίας ζώνης πρασίνου και πολιτισμού από τη θάλασσα μέχρι το Τελλόγλειο Ιδρυμα.

Τον Σπύρο Βούγια στην επίσκεψη του στο Α.Π.Θ συνόδεψαν τα μέλη ΔΕΠ Λίνα Παπαδοπούλου, από τη Νομική Σχολή και Γιώργος Λιτσαρδάκης, από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ενώ τον υποδέχτηκε ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., καθηγητής Περικλής Μήτκας, καθώς και οι αντιπρυτάνεις καθηγητής Θόδωρος Λαόπουλος, καθηγητής Νίκος Βαρσακέλης και καθηγήτριες Αριάδνη Στογιαννίδου και Δέσποινα Κλαβανίδου.

Σπύρος Βούγιας | ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη - λογότυπο

ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ

Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σπύρος Βούγιας | ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη - λογότυπο