ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2019: ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ

Η Τούμπα βγάζει δήμαρχο!

Τη φιλόξενη Δ’ Δημοτική Κοινότητα, της Τούμπας, επισκέφθηκε ο υποψήφιος δήμαρχος Σπύρος Βούγιας, με τον Νίκο Νυφούδη και συνεργάτες τους, υποψήφιους στην περιοχή (τον Περίανδρο Πετρόπουλο, τον Κώστα Βελίκο και τον Δημήτρη Παδιώτη). Ο πρόεδρος Κώστας Τσαπακίδης και τα μέλη του ΔΣ υποδέχθηκαν τους υποψήφιους και ακολούθησε μια περιεκτική ενημέρωση και μια πρώτη συζήτηση πάνω στα βασικότερα προβλήματα που χρονίζουν: την έλλειψη ελεύθερων χώρων και πολιτιστικών υποδομών, τις προβληματικές αστικές συγκοινωνίες, την καθαριότητα, την ανάγκη αξιοποίησης των εγκαταλειμμένων κτιρίων, τα μεγάλα προβλήματα της σχολικής στέγης. Στο ίδιο κτίριο θα γίνει τον Απρίλιο η ανοιχτή παρουσίαση των θέσεων της “ΠΟΛΗχρωμης Θεσσαλονίκης” για την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στην Τούμπα.
Ακολούθησαν οι αμοιβαίες ευχές για υγεία και επιτυχία στις εκλογές και η απαραίτητη, κεφάτη, ομαδική φωτογραφία.

Σπύρος Βούγιας | ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη - λογότυπο

ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ

Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σπύρος Βούγιας | ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη - λογότυπο